Statutární město Olomouc podpořilo naše projekty

V letošním roce podpořilo Statutární město Olomouc naše dva projekty, každý částkou 20000,-. Prvním z nich je projekt „Sebeobhajování jako nástroj podpory prosociálních kompetencí osob se zdravotním postižením“, který navazuje na loňský (taktéž podpořený městem Olomouc) a stejně jako on napomůže rozvíjet aktivitu skupiny sebeobhájců. Druhým dotovaný projekt „Kurzy společenských dovedností pro osoby s mentálním postižením“ zkvalitní a rozšíří Kurzy společenského tance a etikety, které pořádáme již několik let.

Za poskytnutou dotaci velmi děkujeme a vážíme si jí.

Comments are closed.