PODPORA RODIN

Již před založením našeho občanského sdružení Balanc jsme se v našich profesích často setkávali s těžkými situacemi, které prožívá mnoho rodin, zejména těch neúplných, jež se starají o dítě nebo děti se zdravotním postižením nebo vážnou nemocí – například maminky samoživitelky s dítětem s těžkým postižením, daleko od širší rodiny, která by jí mohla pomoci. Péče o těžce postižené dítě je pro rodinu velmi časově náročná. Rodiče dítěti zajišťují rehabilitace, logopedii, častou lékařskou péči, docházení do speciální školy, snaží se vyhledávat potřebné informace o profesionálech, kteří by mohli dítě posouvat v dovednostech a znalostech dále…

V Balanc, z. ú. jsme během roku 2014 připravovali projekt, kterým jsme chtěli začít naplno podporovat rodiny, kde vyrůstají děti s postižením či dlouhodobou vážnou nemocí, případně rodiny malých dětí, které prožívají těžkou situaci kvůli náhlé nemoci či postižení rodiče. Ve všech případech nám jde o podporu rodin těchto dětí. Prostřednictvím nabízených činností se snažíme předcházet krizovým situacím, přispívat k tomu, aby rodina mohla zůstat dál spolu, rodiče měli na sebe a na děti více času, chceme poskytovat potřebné informace, doprovázet a dát možnost rodině chvíli se zastavit a mít čas přemýšlet a plánovat, co dál. To vše především v přirozeném prostředí rodiny, čímž je naše podpora také výjimečná.