Akreditovaný seminář AAK

Na podzim 2023 proběhlo několik seminářů na téma Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) – využití technických pomůcek a speciálních programů.

Seminář je specifický právě tím, že se přímo zaměřuje na jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí AAK –  podpora neverbálně komunikujících jedinců skrze různé moderní pomůcky a programy  – ať už se jedná o komunikátory, upravený hardware, software určený pro AAK, diagnostiku či výuku. Kromě jiného budou mít účastníci na kurzu možnost se s vybranými pomůckami i programy blíže seznámit a prakticky vyzkoušet. 

Seminářem vás provede speciální pedagog, lektor Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. Ten se ve své odborné výukové i publikační činnosti (Univerzita Palackého v Olomouci) dlouhodobě zaměřuje na oblast AAK u dětí i dospělých osob s výrazně narušenou komunikační schopností. V této oblasti se rovněž snaží o osvětovou a supervizní činnost na úrovni školství, poradenských zařízení i sociálních služeb.

Možnost přihlásit se na další kurz (15. 12. 2023): https://forms.gle/E6HbYxb9XtcRrdH8A