PARTNEŘI

Statutární město Olomouc

 

Statutární město Olomouc podpořilo náš projekt „Kurz plánování zaměřené na člověka aneb naučme se hledat možnosti a zdroje směřující ke změně.“ V současné době podporu naše další dva projekty, které nám umožňují realizovat dále setkávání skupiny sebeobhájců a kurzy společenského tance a etikety. Poděkování patří nejen za výraznou finanční podporu, ale i za velmi vstřícný přístup v rámci dotačního řízení.
www.olomouc.eu

 

 

Bea Centrum Olomouc

 

Bea Centrum Olomouc nám již několik let vychází vstříc při pořádání Kurzu společenského tance a etikety, kdy nám poskytuje prostory s výrazně sníženým nájmem.

www.beacentrum.cz

 

Quip – Společnost pro změnu

 

Quip – společnost pro změnu je naším dlouhodobějším a dobrým spolupracovníkem. Na kurzu Plánování zaměřené na člověka se podílel zajištěním lektorování.

www.kvalitavpraxi.cz

 

 

 

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

 

 

Tato škola poskytla svoje prostory, včetně užitečného vybavení, pro realizaci kurzů plánování zaměřeného na člověka. Společně pořádáme společenské večery pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním. Pro pedagogické pracovníky školy jsme realizovali semináře Pre-terapie.

www.sluch-ol.cz

 

 

 

Capsa.cz, s.r.o.

 

Díky Capse.cz můžeme mezi sebou snadno sdílet data, která kdovíkde bychom na webu umisťovali.

www.capsa.cz

 

 

 

 

Gymnázium Zábřeh

 

 

Gymnázium Zábřeh je naším dlouholetým partnerem na poli sebeobhajování. Už od počátku naší činnosti poskytuje své prostory pro setkávání skupiny sebeobhájců. A to s velmi příjemnou samozřejmostí.

www.gyza.cz

 

 

 

 

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o. s.

 

 

Na naše akce je potřeba dost dobrovolníků, a ty právě díky JIKA – Olomouckému dobrovolnickému centru máme. Navíc ve velmi příjemné atmnosféře.

www.jikadobrovol.cz

 

 

 

 

 

A-TIP STUDIO reklamní výroba, s. r. o.

 

A-TIP STUDIO reklamní výroba, s.r.o. se podílelo na tisku přípravě materiálů pro účastníky kurzu Plánování zaměřené na člověka, tisku výročních zpráv i kalendáře Divadla MY. Férové a pohodové spolupráce jistě rádi v budoucnu opět využijeme.

www.atip-reklama.cz

 

 

 

Ústav speciálně-pedagogických studií

 

Ústav speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – s trochou nadsázky lze říci, že naše spolupráce začala již v době studia většiny zakládajících členů. Také v současné době valná část naší členské základny propojuje své pracovní či studijní aktivity s touto institucí. S Ústavem speciálně-pedagogických studií zajišťujeme semináře pro studenty speciální pedagogiky.

 www.ksp.upol.cz