Centrum podpory rodin

Od září roku 2014 jsme pracovali na pilotním projektu Doprovázení rodin, a to pro rodiny, kde vyrůstá dítě nebo děti s postižením či dlouhodobou nemocí. Cíl projektu bylo nabídnout rodině spolupráci s pracovníkem, který dochází do rodiny, na rozdíl od některých odborníků má čas na to, aby rodinu poznal a zjistil tak skutečné potřeby rodiny a jejich dítěte s postižením. Na základě získaných zkušeností jsme tento projekt postupně doladili a vznikl projekt Centrum podpory rodin. V Centru je náš základní přístup k rodině charakteristický tím, že pracovník dává rodině především dostatek času, má o rodinu skutečný zájem, může přicházet se svými nápady, ale všechna rozhodnutí o formě podpory vždy nechává na rodině.

Pro potřeby rodin a dětí se zdravotním postižením jsme činnosti Centra rozdělili na dva okruhy řešených oblastí. Přehledný popis nabízených činností naleznete na Činnosti zaměřené na rodinu a Činnosti poskytované ve školách

Na webových stránkách také postupně vzniká databáze odborníků, s nimiž mají rodiče dobré zkušenosti.