Činnosti poskytované ve školách

Činnosti poskytované ve školách:

 • Hodnocení projevů dítěte z vývojového hlediska, např. školní zralost, nerovnoměrný vývoj, oslabené poznávací funkce a pod. prostřednictvím testu na deficity dílčích funkcí zpracovaného dle diagnostiky a cvičení vytvořených Brigitte Sindelar a kolegy z univerzitní neuropsychiatrické nemocnice pro děti a mládež ve Vídni.

 • Stanovení specifických potřeb dítěte s ohledem na požadavky školského prostředí, výchovného a vzdělávacího procesu, jako i s ohledem na podporu dobrých sociálních vztahů ve třídě resp. ve škole.

 • Konzultace a poradenství v oblasti zvládání a řešení specifických potřeb a projevů žáků s problémy v chování, učení, pozornosti, žáků se zdravotným postižením ve školním prostředí s ohledem na možnosti školy, školského resp. třídního kolektivu a konkrétního pedagogického pracovníka a vždy s ohledem na individuální možnosti dítěte.

Dalšími službami, které vzhledem k zaměření poskytujeme, jsou:

 • podpora efektivní spolupráce při řešení konkrétních problémů dítěte prostřednictvím společných setkání s rodiči a pedagogy dítěte

 • pomoc a podpora rodičům při řešení otázek a problémů spojených s inkluzí

 • pomoc a podpora pedagogům při řešení otázek a problémů spojených s inkluzí

 • individuální konzultace

 • skupinové diskuze, přednášky, semináře zaměřené na řešení konkrétních případů z praxe

Při všech činnostech využíváme tyto metody:

 • individuální i skupinový rozhovor s rodiči dítěte a s pedagogy,
 • náslechy ve školním prostředí/ve třídě,
 • společné konzultace s poradenskými pracovníky na škole,
 • individuální hodnocení aktuálního stavu vývoje dítěte prostřednictvím specializovaných testů.

Výsledná zpráva slouží jako podklad pro konzultace s rodiči konkrétního dítěte, v případě zájmu také pro metodické vedení pedagogů daného dítěte.