Metody práce a aktivity

  • práce se skupinou
  • individuální práce
  • rozhovor, diskuse
  • hraní rolí, nácvik sociálních rolí, modelové situace
  • využití prvků expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie)
  • použití audiovizuálních prostředků
  • využití alternativní a augmentativní komunikace
  • zpětná vazba
  • dotazníky, dotazník spokojenosti
  • účast na akcích, jejich pořádání (přednášky, workshopy, konference, semináře, výlety, bowling, kino, návštěva restaurace,…)
  • spolupráce s rodinou (míra spolupráce je určena přáním každého sebeobhájce)