Metody práce a aktivity

 • práce se skupinou
 • individuální práce
 • rozhovor, diskuse
 • hraní rolí, nácvik sociálních rolí, modelové situace
 • využití prvků expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie)
 • použití audiovizuálních prostředků
 • využití alternativní a augmentativní komunikace
 • zpětná vazba
 • dotazníky, dotazník spokojenosti
 • účast na akcích, jejich pořádání (přednášky, workshopy, konference, semináře, výlety, bowling, kino, návštěva restaurace,…)
 • spolupráce s rodinou (míra spolupráce je určena přáním každého sebeobhájce)