CÍLE A POSLÁNÍ

 

POSLÁNÍ

Posláním BALANC je podporovat spolupráci lidí s postižením a bez něj a tím napomáhat k vyrovnávání životních příležitostí a vzájemnému obohacování.

 

CÍLE

Hlavním cílem sdružení je poskytování obecně prospěšných činností mladým a dospělým lidem s postižením a bez postižení, podpora při vytváření cest k zodpovědnému a aktivnímu přístupu k životu a k navazování nových vztahů.

 

ZPŮSOBY NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ

  • setkávání lidí s postižením i bez něj v oblasti volného času;
  • podpora skupin sebeobhájců;
  • osvětová činnost pro lidi s postižením a jejich rodiny;
  • podpora rodin osob s postižením;
  • vzdělávání a informování veřejnosti o životě lidí s postižením;
  • podpora fyzickým a právnickým osobám, které chtějí šířit myšlenky inkluzivního přístupu;
  • spolupráce se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, s ostatními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty