SEBEOBHAJOVÁNÍ

V SOČASNÉ DOBĚ SKUPINA SEBEOBHÁJCŮ ZAŠTIŤOVANÁ NAŠÍ ORGANIZACÍ NEFUNGUJE.

 

 

 

Úvodem…

Sebeobhajování znamená otevřeně vyjadřovat své názory, svá přání, postoje a stát si za nimi. Toto je vlastní každému z nás. Lidé s mentálním postižením však mnohdy nemají možnost, ať už z důvodu svého zdravotního postižení, ale často také z důvodu nevhodného přístupu okolí, tyto schopnosti rozvíjet a v běžném životě používat. Často nejsou vedeni k tomu, aby za sebe rozhodovali, měli kontrolu nad svým životem, byli sami za sebe zodpovědní. A právě skupina sebeobhájců přináší lidem s mentálním postižením možnost tyto kompetence získávat, udržovat a dále rozvíjet. Je to určitý druh podpory, která prostřednictvím pravidelných setkání (s určitou strukturou a tématikou), přináší lidem s mentálním postižením větší pocit sebedůvěry a pocit sounáležitosti, nejen ke skupině lidí s obdobnými potížemi, ale i ke společnosti vůbec.

V zahraničí (např. Slovenská republika, Německo, Francie, atd.) se v současné době již běžně sebeobhájci:

–         účastní konferencí

–         přednáší o své činnosti studentům na univerzitách

–         setkávají se se zástupci správních orgánů, aby hájili svá práva i práva ostatních lidí s postižením

–         sdělují své názory, mluví o svých potřebách a přáních

.

Komu je sebeobhajování určeno…

Primárně všem lidem s mentálním postižením, ale přivítáme i další lidi, kteří chtějí:

  • poznat a umět hájit svá práva
  • umět lépe vyjádřit svůj názor, svá přání, co se mi líbí a co ne,…
  • poznat více sám sebe
  • být samostatnější
  • učit se novým věcem
  • rozhodovat o sobě a svém životě

Sebeobhajování není určeno pro rodiče a rodinné příslušníky sebeobhájců, opatrovníky, učitele a vychovatele, pro pracovníky z podporovaných bydlení a dalších zařízení sociálních služeb.