Odkud jdeme a kam směřujeme

Poznávání  sama sebe:

  • co si přeji v životě změnit
  • co mám a nemám rád
  • jaké mám názory
  • jaká mám práva

Nácvik komunikačních dovedností:

  • mluvit k tématu, srozumitelně, udržovat oční kontakt
  • naslouchat, když někdo mluví, říci svůj názor, přijmout názor druhého
  • umět se omluvit, poděkovat, přijmout kritiku i vhodně se kriticky projevit
  • požádat o pomoc
  • mluvit o problému a snažit se najít vhodné řešení, zvážit různé možnosti řešení

Veřejné  obhajování práv:

 • umět hájit své názory, práva, své zájmy a svá přání
 • realizovat je
 • dělat vlastní rozhodnutí, zodpovídat za ně, nést důsledky svého rozhodnutí
 • aktivně přistupovat ke svému životu a měnit jej podle svého a podle reálných možností
 • plánovat svůj cíl, kterého chci dosáhnout, a nalézt způsoby, jak jej dosáhnout
 • nabyté dovednosti využívat i ve prospěch druhých – své názory, požadavky či přání vyjadřovat veřejně, hájit práva lidí s postižením

Jednotlivé  fáze se celou dobu vzájemně prolínají – člověk sám sebe poznává celý život, vždy je možné se učit novým věcem v komunikaci a konečně samotné sebeobhajování není jen obhajování práv na veřejnosti, ale zahrnuje i každodenní situace v běžném životě.