Jak probíhá setkání

  • Přivítání a malé občerstvení
  • Informace o různých akcích, novinky
  • Úvodní kruh, kdy má každý možnost sdělit, co v poslední době prožil, nebo může přijít s problémem, požádat ostatní o radu…
  • Připomenutí si toho, co jsme dělali minule
  • Hry
  • Téma – např. práce, bydlení, úřady, vztahy, finance, moje práva,…
  • Pauza
  • Téma a diskuse
  • Shrnutí nejdůležitějšího
  • Závěr – co je třeba připravit na příští schůzku, jaké bude její téma atd.