Statutární město Olomouc podpořilo naše projekty

V letošním roce podpořilo Statutární město Olomouc naše dva projekty, každý částkou 20000,-. Prvním z nich je projekt „Sebeobhajování jako nástroj podpory prosociálních kompetencí osob se zdravotním postižením“, který navazuje na loňský (taktéž podpořený městem Olomouc) a stejně jako on napomůže rozvíjet aktivitu skupiny sebeobhájců. Druhým dotovaný projekt „Kurzy společenských dovedností pro osoby s mentálním postižením“ zkvalitní a rozšíří Kurzy společenského tance a etikety, které pořádáme již několik let.

Za poskytnutou dotaci velmi děkujeme a vážíme si jí.

Ples 2017

17. března proběhl další ples, který jsme pořádali tradičně v úzké spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4.

Troufáme si naprosto bez ostychu říci, že se vydařil. V příjemné společnosti a atmosféře rychle utekl celý ples, který hudebně doprovázela skupina Harmony a tanečním vystoupením sourozenci Borůvkovi. Nechyběla ani bohatá tombola. Už po třetí zde bylo výrazným a milým bodem slavnostní vyřazení žáků Praktické školy dvouleté. S některými z nich jsme se potkávali také na Kurzech společenského tance a etikety. Večerem provázeli moderátoři Jaromír Maštalíř a Vendula Strašáková.

A protože jsme se na plese nepodíleli jen my, je na místě poděkovat. Především výše zmíněné škole, jejímu vedení a zaměstnancům za zázemí, výzdobu a občerstvení. Velké poděkování patří účinkujícím a sponzorům. A v neposlední řadě všem, kteří přišli. Děkujeme a těšíme se znovu naviděnou.

Fotografie budou dostupné na našem rajčeúčtu.

ples 2017

Pozvánka na Jarní jarmark

Také letos pořádá Asociace studentů speciální pedagogiky Jarní jarmark. Tak neváhejte a přijďte.

Velikonoční jarmark (1)

Zveme Vás na ples

plakát ples 2017 na web

pf-balanc-2017

Kurz společenského tance a etikety

Zahajujeme další Kurz společenského tance a etikety. Jste na něj srdečně zváni.

plakat-kstae-iii

 

Zároveň na tuto aktivitu hledáme spolupracovníky – dobrovolníky. Více informací naleznete zde.

plakat-spoluprace

Město Olomouc podpořilo náš projekt

Ve čtvrtek 17. 3. jsme podepsali se Statutárním městem Olomouc smlouvu, na jejímž základě nám město poskytne dotaci ve výši 15000 Kč na projekt „Sebeobhajování aneb cesta k aktivnímu životu občana“. Děkujeme.

Vydali jsme novou publikaci

Po dlouhé době příprav, úprav, získávání potřebných prostředků a další práce, konečně spatřila světlo světa naše nová publikace „Proč? – Učebnice k rozvoji komunikace“ autorky Markéty Paroubkové, která nám vydání knihy svěřila. Markéta je nejen nadšenkyní pro komunikaci ale také logopedkou v praxi s bohatými zkušenostmi s lidmi s mentálním postižením, kterým je publikace určena.

Velké poděkování patří především Krnovským opravnám a strojírnám za výraznou finanční podporu. Dále pak SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 za to, že hostila ples, na němž se vydělala částka potřebná na dofinancování vydání knihy. Velmi si také vážíme profesionálního a vstřícného přístupu firmy KODEX – RoyalPrint a především pana Sedláčka, bez něhož by technická stránka určitě neproběhla tak hladce.

letáček

A protože každá kniha potřebuje svého kmotra, máme raději hned dva, tedy dvě. A to Mgr. Petru Jurkovičovou, Ph.D., předsedkyni naší správní rady a Mgr. Martinu Michalíkovou, ředitelku výše zmíněné školy pro sluchově postižené. Obě dámy učebnici pokřtily na společně pořádaném plese 11. března.

IMG_8964

Věříme, že se kniha dostane i k Vám a bude dobře sloužit svému účelu.

Ples 2016

V pátek 11. března 2016 proběhl dlouho chystaný a námi očekávaný ples, který jsme pořádali ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4.

A nemáme důvod pochybovat o tom, že se vydařil, jak by se ples vydařit měl. Alespoň pokud můžeme usuzovat z našich zážitků a ohlasů plesajících účastníků. Celým plesem nás hudebně provázela skupina Harmony, která stejně jako výteční tanečnící vystoupili bez nároku na honorář. Za což jim patří velký dík. Podobně jako mnoha lidem a sponzorům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Jejich výčet by byl asi velmi dlouhý a proto si z nich dovolíme vypíchnout jen moderátory – naše kolegy Arnošta Štěpána a Vendulu Strašákovou.

Nešlo však jen tradičně o hudbu, tanec, jídlo a losování tomboly, jak by se dalo čekat. Vzhledem k tomu, že spolupráce s výše zmíněnou školou je dobře nastavená a trvá již několik let, jsme rádi, že na plese dostali také prostor letošní absolventi Praktické školy dvouleté při slavnostním „vyřazení“. A došlo i na slavnostní příležitost pro Balanc, neboť jsme pokřtili zbrusu novou publikaci, kterou v těchto dnech dáváme do prodeje.

Někteří z účastníků po plese odcházeli s celkem samozřejmým konstatováním, že za rok zase. Věříme, že tomu tak bude.

plakát ples – web